Zateplení budov

Tepelné zaizolování staveb, takzvané zateplení budov, ať jíž obytných, anebo průmyslových, se stalo v posledních letech trendem a běžnou součástí jak při výstavbě nových, tak i při revitalizaci starších objektů.

Každý ekonomicky smýšlející majitel nemovitosti, si sám dokáže spočítat náklady na vytápění a ohřev vody. Jednoduchými výpočty pak dojdeme k faktu, že zateplení domu nám přinese nemalé úspory a nižší náklady na stále dražší energie, ať již plyn anebo elektrickou energii. Právě ono zdražování energii se zásadní měrou podílí na stále stoupajícím trendu v zateplování budov.

Zásady správného zateplení

Abychom minimalizovali tepelné úniky stavby, je zapotřebí provést nejen tepelnou izolaci obvodového zdiva, ale provést i zateplení střechy a v neposlední řadě i provést výměnu starých oken za moderní okna plastová anebo eurookna, která jsou vybavena termoskly minimalizující úniky tepla.

Vše o zateplení

Vyberte si téma z nabídky "vše o zateplení"

Kdo provede zateplení

Realizační firmy provádějící zateplení domu jsou dnes schopny vypracovat tepelný audit a doporučit vhodný materiál i způsob tepelné izolace domu. Samotné zateplení pak již je dáno technologiskými, stavebními postupy. Při jejich dodržení a správném výběru termoizolačního materiálu včetně všech jeho komponent, lze dosáhnout ideálně tepelně izolované stavby. Takto zateplená stavba pak vykazuje minimální tepelné úniky.